Nefes

Müharibə təsirlənən vətəndaşlarımıza kömək etmək səylərimiz davam edir.

İki İyul tarixinə, müharibədən birbaşa və ya dolayı olaraq təsirlənmiş 37 şəxs müəyinə olunmuş, onlarda 25-nin uzun müddətli müalicəyə ehtiyacı olduğu müəyyənləşdirilmişdir.

ForAzerbaijan fəaliyyətinin ilk ilində 3 pilot layihəsini uğurla reallaşdırır

Fəaliyyətinin ilk dövründən etibarən mümkün qədər ən vacib istiqamətlərə fokuslaşmaq üçün ForAzerbaijan qeyd edilmiş 3 pillə üzrə 3 pilot layihəyəni realladırmağa başladı.

FA Haqqında


Necə kömək edə bilərəm?


Paylaş

Spread the word on social media and raise awareness.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn

Copy Share Link: